برگه‌ها

بیمه باربری


بیمه باربری


بیمه باربری سندی است که از طرف شرکت باربری و اتوبار برای صاحب بار صادر می شود و بار را در برابر خطرات احتمالی نظیر آسیب دیدگی ، تصادف ، سرقت و … ضمانت می کند.

باربری و اتوبار ایرانیان با امکان صدور بیمه نامه آنلاین ( تحت وب)  اجناس و لوازمات شما را تا ارزش ۵ میلیون تومان رایگان و سقف ۵۰۰ میلیون تومان

( هر ۱ میلیون ارزش کالا ۱۰۰۰ تومان حق بیمه نامه)  بیمه می کند.

موارد تحت پوشش بیمه باربری به شرح زیر می باشد.

جبران خسارات ناشی از عوامل زیر بر عهده باربری می باشد :

  1. تصادف وسیله نقلیه ( مقصر،غیرمقصر)
  2. واژگونی وسیله نقلیه
  3. پرتاب شدن کالا از روی وسیله نقلیه
  4. حادثه آتش سوزی و انفجار
  5. سرقت کلی محموله

لازم به ذکر است تعهدات باربری پس  از انجام بارگیری در مبدأ ، آغاز شده و با شروع تخلیه در مقصد مندرج در بارنامه ، خاتمه میابد.