برگه‌ها

حمل و نقل برگشتی


حمل و نقل برگشتی


اصطلاح بار برگشتی ( حمل و نقل برگشتی ) توسط رانندگان و دست اندر کاران باربری و حمل ونقل استفاده می شود.
خودرو های برگشتی به آنهایی گفته می شود که پس از تخلیه بار خود در یک مقصد، برای بازگشت به مبدا اولیه خود به دنبال بار میباشند.
رانندگان این خودروها به جای اینکه بدون بار به مبدا خود بازگردند، ترجیح میدهند با نصف قیمت کرایه برگردند.

لذا دراین نوع حمل و نقل کم هزینه ، هم راننده و هم صاحب کالا راضی خواهند بود.
این رانندگان معمولا جایی را به عنوان پاتوق برای خود انتخاب میکنند که یکی از این پاتوق ها شرکت حمل و نقل ایرانیان است.