مینی کامیونت بار

مینی کامیونت بار

حمل سریع و بدون محدودیت

به عنوان یک شرکت باربری و حمل بار قادر هستیم

خدمات مینی کامیونت بار را در هر ساعت و از هر نقطه اراٸه دهیم .

برای جابجایی بارهای سنگین و حجیم تا طول ۳ متر و وزن ۳ تن مینی کامیونت گزینه مناسبی می باشد.